Menu Zamknij

PLAN LEKCJI DLA KLAS I – IV
obowiązuje od 12.02.2024 r.

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

KLASA I 

 
 
 
 
 

KLASA II 

 
 
 
 
 

KLASA III 

 
 
 
 
 

KLASA IV 

 
 
 
 
 

 WYCHOWAWCA 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

PAULINA ZAMOŻNA 

 
 
 
 

AGNIESZKA KĘDZIERSKA 

 
 
 
 

DOMINIKA KRZYSZTOFIK-NOWAK 

 
 
 
 

DOMINIKA KRZYSZTOFIK-NOWAK 

 
 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s. 22 

 
 
 
 

RELIGIA 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.21 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.20 

 
 
 
 

PRZYRODA s.21 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

RELIGIA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

PLASTYKA s.21 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

RELIGIA s.21 

 
 
 
 
 

WTOREK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

WDŻ s.21 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.21 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.20 

 
 
 
 

PRZYRODA s.21 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

TECHNIKA s.21 

 
 
 
 
 

ŚRODA 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

RELIGIA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

RELIGIA s.20 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

RELIGIA s.21 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.15 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.21 

 
 
 
 
 

CZWARTEK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.21 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.21 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

MUZYKA s.16 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

GODZINA WYCHOWAWCZA s.21 

 
 
 
 
 

PIĄTEK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

RELIGIA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.15 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

HISTORIA s.16 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.20 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.21 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.22 

 
 
 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA s.9 

 
 
 
 

RELIGIA s.20 

 
 
 
 

INFORMATYKA s.15 

 

 PLAN LEKCJI DLA KLAS V – VIII

obowiązuje od 04.09.2023 r.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

KLASA V 

 
 
 
 
 

KLASA VI 

 
 
 
 
 

KLASA VII 

 
 
 
 
 

KLASA VIII 

 
 
 
 
 

WYCHOWAWCA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

JUSTYNA KIELAR 

 
 
 
 

WIOLETTA TUREK 

 
 
 
 

JERZY GRZELCZAK 

 
 
 
 

MARCIN KUTNY 

 
 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

WOS s.16 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

RELIGIA s.15 

 
 
 
 

HISTORIA s.16 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.14 

 
 
 
 

GEOGRAFIA s.15 

 
 
 
 

RELIGIA s.19 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.14 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

EDB s.15 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

PLASTYKA s.14 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

GEOGRAFIA s.15 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

WDŻ s.14 

 
 
 
 

BIOLOGIA s.21 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

J.ANGIELSKI/WYR. s.16 

 
 
 
 

7. 

 
 
 
 

 RELIGIA s. 14

 
 
 
 

 J.POLSKI/WYR. s. 19

 
 
 
 

 BIOLOGIA s. 15

 
 
 
 

 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

WTOREK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

HISTORIA s.16 

 
 
 
 

J.POLSKI/WYR. s. 19 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.14 

 
 
 
 

HISTORIA s.16 

 
 
 
 

GEOGRAFIA s.21 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.15 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.14 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.15 

 
 
 
 

DORADZTWO ZAWODOWE s.19 

 
 
 
 

JĘZYK NIEMIECKI s.16 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.14 

 
 
 
 

GODZ.WYCH. s.19 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

CHEMIA s.15 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

GEOGRAFIA s.14 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

CHEMIA s.15 

 
 
 
 

BIOLOGIA s.16 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

BILOGIA s.14 

 
 
 
 

TECHNIKA s.21 

 
 
 
 

FIZYKA s.15 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

7. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

J.POLSKI s. 19 

 
 
 
 

FIZYKA s.15 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ŚRODA 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

RELIGIA s.14 

 
 
 
 

HISTORIA s.15 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

HISTORIA s.16 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

HISTORIA s.14 

 
 
 
 

PLASTYKA s.21 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

WOS s.16 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.15 

 
 
 
 

JĘZYKA NIEMIECKI s.16 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.14 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.15 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.19 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.14 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

RELIGIA s.21 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.14 

 
 
 
 

 MATEMATYKA/WYR. s. 15

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.16 

 
 
 
 

JĘZYK POLSKI s.19 

 
 
 
 

7. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

BIOLOGIA s.16 

 
 
 
 

MATEMATYKA s.15 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

MATEMATYKA/WYR. s.15 

 
 
 
 
 

CZWARTEK 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI s.14 

 
 
 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
 
 

FIZYKA s.15