Menu Zamknij

Nasza Szkoła  uczestniczy w roku szkolnym 2023/2024 w programie rządowym AKTYWNA TABLICA dzięki uczestnictwu w tym programie szkoła pozyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci trzech monitorów interaktywnych. Celem tego programu jest zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Monitory, które posiadamy są i będą wykorzystane na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV-VIII.

Monitory wykorzystywane będą również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowywanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalenia już zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływają na zainteresowanie uczniów.

Mamy nadzieję, że lekcje staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

Za pomocą tych urządzeń nauczyciele mogą rozpowszechniać swoje innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, a tym samym poprawić jakość pracy szkoły.

Z programu skorzystają również nauczyciele, którzy z jednej strony zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej strony otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.

Skip to content