Menu Zamknij

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy

Lp.

Wydarzenie z życia szkoły

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2023

 

04.09.2023 r.

3.

Zebranie z rodzicami, ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły,

spotkania z wychowawcami klas 0-VIII

14.09.2023 r.

godz. 16:30

godz.17:00

4.

Dzień Języków Obcych

 

27.09.2023 r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej-apel

13.10.2023r.

godz.10:00

6.

Dzień Papieski

16.10.2023 r.

godz.10:00

7.

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

10.11.2023 r.

godz.10:00

8.

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

16.11.2023 r.

godz.16:30

9.

Andrzejki

 

29-30.11.2023 r.

10.

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
z poszczególnych przedmiotów i nagannych ocen zachowania

08.12.2023 r.

 

11.

Krótkie spotkania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i uczniami. Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi
z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica)

14.12.2023 r.

godz. 16:30-17:30

12.

Jasełka Bożonarodzeniowe szkolne i spotkania wigilijne
z wychowawcami klas

22.12.2023 r.

Wigilie klasowe od  godz.8:00-10:30

Jasełka 10:30

13.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023- 01.01.2024

14.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

08.01.2024 r.

Do godz. 16:00

16.

Zebranie z rodzicami- wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu

 

11.01.2024 r.

godz.16:30

17.

Dzień Patrona Szkoły- apel

30.01.2024 r.

godz.10:00

19.

Dzień Otwarty

28.02.2024 r.

godz. 17:00-19:00

 

20.

Ferie zimowe

15-26.01.2024 r.

21.

Zebranie z rodzicami klas 0-VIII

14..03.2024 r.

godz.16:30

22.

Rekolekcje wielkanocne

 

25-27.03.2024 r.

23.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28.03-02.04.2024 r.

24.

Ostateczny termin wręczenia rodzicom informacji
o gotowości szkolnej uczniów z oddziału przedszkolnego

26.04.2024 r.

25.

Obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja-apel

26.04.2024 r.

godz.10:00

26.

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
z poszczególnych przedmiotów i nagannych ocen zachowania

08.05.2024 r.

27.

Egzamin ósmoklasisty- język polski

14.05.2024 r.

godz.9:00

28.

Egzamin ósmoklasisty-matematyka

15.05.2024 r.

godz.9:00

29.

Egzamin ósmoklasisty-język obcy nowożytny

16.05.2024 r.

godz.9:00

30.

Krótkie spotkania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i uczniami. Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi
z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica)

09.05.2024 r.

godz. 16:30

31.

Podanie uczniom propozycji ocen rocznych
z edukacji/przedmiotów oraz zachowania i umieszczenie ich w dzienniku w dzienniku elektronicznym.

28.05.2024 r.

32.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.

 

10.06.2024 r.

34.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024 r.

godz.8:00 Msza

godz.9:00

35.

Ferie letnie

 

22.06.-31.08.2024 r.

37.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom przez OKE.

 

38.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji
o egzaminie.


DNI WOLNE 

 • 01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych (środa)
 • 23-31.12.2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2024 r. – Nowy Rok (poniedziałek)
 • 15-28.01.2024 r.- Ferie zimowe
 • 28.03-02.04.2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05.2024 r. –  Święto Pracy (środa)
 • 03.05.2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
 • 14-16. 05. 2024r. – Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
 • 30.05.2024 r. – Boże Ciało (czwartek)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH            

 • 29-30.04.2024 r. (poniedziałek, wtorek)
 • 02.05.2024 r. (czwartek)
 • 14-16. 05. 2024r. – Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
 • 31.05.2024 r. – (piątek)
 • 20.06.2024 r. (czwartek)

Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 31.08.2024 r.

Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 14.09.2023 r. na podstawie Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)

Skip to content