Menu Zamknij

Historia Szkoły

Przy ul. Kraszowickiej w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Świdnicy, od 1 września 2006r. rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej.Obiekt wybudowany w 1907r. w ówczesnej wsi Kroischwitz, od początku przeznaczony był na szkołę. W latach 1945r.-1956r. funkcjonował jako placówka oświatowa, a od 01.09.1956r. do 31.08.2006r. jako Szkoła Podstawowa Nr 9.

Obecnie w szkole pracuje 21 nauczycieli, uczy się 120 uczniów w dziewięciu oddziałach. Jesteśmy placówką:

  • autonomiczną – w doborze kadry, form pracy i celów,
  • bezpieczną – wolną od patologii, przemocy, zagrożeń,
  • zdrową – ułatwiającą uczniowi rozwój, prowadzącą wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbającą o higienę psychiczną dzieci, dającą wsparcie rodzicom, zapewniającą wychowanie moralne, prorodzinne uczniom, tworzącą przyjazny klimat i dobre wspomnienia tak, że absolwenci mówią o niej „moja szkoła”,
  • przygotowującą do życia – dającą uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia w grupie i korzystania z nowoczesnych środków komunikacji,
  • humanistyczną – wprowadzającą w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych na chrześcijańskich zasadach etycznych, zachęcającą do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazującą jak praktycznie można realizować wartości i ideały,
  • otwartą – urządzającą imprezy środowiskowe, udostępniającą dzieciom i ich rodzinom boisko, salę gimnastyczną, organizującą działalność pozalekcyjną i rozrywkową,
  • demokratyczną – sprawiedliwą, przestrzegającą praw dziecka i ucznia, wychowującą do demokracji, samorządową, wrażliwą na opinie uczniów i rodziców,
  • twórczą – innowacyjną, uczącą się i rozwijającą, tworzącą możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów.
  • z własnymi tradycjami i tożsamością.
Skip to content