Menu Zamknij

Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

Poniedziałek    1235 – 1530
Wtorek             1235 – 1530
Środa               1235 – 1530
Czwartek          1235 – 1530
Piątek               1235 – 1530

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. 1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do opiekuna świetlicy. 

 1. 2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia opiekuna oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym. Należy za każdym razem informować opiekuna świetlicy o swoim wyjściu. 

 1. 3. Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom opiekuna. 

 1. 4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się. 

 1. 5. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam). 

 1. 6. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć, w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy. 

 1. 7. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy opiekuna. 

 1. 8. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy, zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia. 

 1. 9. Za celowe zniszczenie przez ucznia zabawek, sprzętu lub wyposażenia w świetlicy jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną. 

 1. 10. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie. 

 1. 11. Nie korzystamy z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń przyniesionych z domu. 

 1. 12. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

 1. 13. O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice. 

Skip to content