Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne

                

 

Pt.” PODAJMY SOBIE RĘCE-POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY”

 

 

DOFINANSOWANIE

373 305,00 ZŁ.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

373 305,00 ZŁ.


 

„Razem Możemy Więcej” – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

                            

 

Na mocy umowy  pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,  a Caritas Diecezji Świdnickiej 20 lipca do 31 grudnia 2023 roku realizowany będzie projekt pt. „Podajmy sobie ręce-pomoc Uchodźcom z Ukrainy” na rzecz integracji społecznej cudzoziemców przebywających w Polsce. Oferta  wybrana została  w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Projekt skierowany jest do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych  związanych z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy. Źródłem finansowania są środki rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania, jakie kierowane są do cudzoziemców to min: wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, asystentura w zakresie integracji oraz zajęcia z języka polskiego. Zadanie realizowane będzie na terenie Diecezji Świdnickiej. Udział cudzoziemców w programie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest przez Caritas Diecezji Świdnickiej.


 


Rostrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

„Bolko II Mały w wyobraźni dziecka”

 

Komisja konkursowa po obejrzeniu 75 prac z placówek oświatowych z terenu Miasta Świdnicy wyłoniło 21 laureatów konkursu. Przyznano równorzędne nagrody następującym uczniom:

 

 • Jagoda Pelska kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Gabriela Sobaszek kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Zuzanna Malinowska kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Piotr Chołodniak kl. II - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Lila Grabczyńska kl. I - Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
 • Julia Gorgoń kl. II - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
 • Lena Kępa kl. II - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
 • Maja Paszkiewicz kl. II - Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
 • Zuzanna Marciniec kl. II - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Kalina Milewska kl. II - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Aleksandra Ramut kl. II - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Lena Turek kl. III - Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
 • Oliwia Katyńska kl. III - Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
 • Ksawier Babraj kl. II - NSP ŚSO "Bliżej Dziecka" w Świdnicy
 • Pola Kryjom kl. I - MDK w Świdnicy
 • Marta Przybysz kl. I - MDK w Świdnicy
 • Justyna Przystupa kl. III - MDK w Świdnicy
 • Pola Rega kl. II - MDK w Świdnicy
 • Klara Leśniara kl. I - Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy
 • Mikołaj Mądry kl. II - NKSP Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
 • Angelo Szulc kl. III - NKSP Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy.

 

Serdecznie zapraszamy nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród w środę 15 czerwca 2022r. na godzinę 1200 do Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy ul. Kraszowicka 27.