Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Uczniowie - informacje » plan lekcji

PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 2 WRZEŚNIA 2016

 

ODDZIAŁ”0”

KLASA I

KLASA II         

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

 

AGNIESZKA

KĘDZIERSKA

ŁUCJA NIEZGODA

KLAUDIA

RYCHEL

ANNA CYRYBULKA

MARTA CIĘCIEL

 MARTA GDAŃSKA

JERZY

GRZELCZAK

PON.

0

0

RELIGIA

0

0

0

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

EDUK.WCZES. zw

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

 

GODZ.WYCH.

J.POLSKI

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI

INFORMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

HISTORIA

RELI GIA

WYCH.FIZ. DZ.

J.POLSKI

J.NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

RELIGIA

GODZ.WYCH.

MATEMATYKA WYCH.FIZ. DZ.

WTOREK

RELIGIA

J.ANG.

0

0

0

0

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. inf

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES. zw

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

 

EDUK.WCZES. inf

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

WYR.=MAT.

RELIGIA

J.POLSKI

J.POLSKI

MUZYKA

PRZYRODA

WYR.= J.POL

---------------

WYCH.FIZ.

 J.NIEMIECKI

MUZYKA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

PRZYRODA 

WDŻ

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

MATEMATYKA

PRZYRODA

J.POLSKI

MUZYKA

HISTORIA

ŚRODA

0

0

0

0

J.ANG.

0

EDUK.WCZES. zw

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

J.NIEMIECKI

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES. zw.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

RELIGIA

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

PRZYRODA

J. ANGIELSKI

PRZYRODA

J.POLSKI

MATEMATYKA RELIGIA

WYR.= J.POL.

------------------

J.ANGIELSKI

PRZYRODA

J.POLSKI

J.POLSKI

RELIGIA

KOŁO CARITAS

CZWART.

0

0

0

0

0

RELIGIA EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

 EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES. RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. inf

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

J.NIEMIECKI

WYCH.FIZ.

WYCH. FIZ.

MATEMATYKA

PRZYRODA

 

WYR.= MAT.

MATEMATYKA

J.POLSKI

PRZYRODA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

GODZ.WYCH.

INFORMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

J.POLSKI

PRZYRODA

J.NIEMIECKI INFORMATYKA

PIĄTEK

0

0

0

0

0

0

RELIGIA

J.ANGIELSKI EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

TAŃCE

EDUK.WCZES. zw EDUK.WCZES.

J. NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

TAŃCE

EDUK.WCZES. zw

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

TAŃCE

TECHNIKA

PLASTYKA

J.POLSKI

RELIGIA

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

TAŃCE

J.ANGIELSKI

HISTORIA

PLASTYKA

TECHNIKA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

WYCH.FIZ.CHŁ.

WYR.=MAT.

MATEMATYKA

HISTORIA

J.ANGIELSKI

PLASTYKA

TECHNIKA

WYR.= J.POL.