Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Uczniowie » Plan lekcji
PLAN LEKCJI DLA KLAS I - IV
obowiązuje od 02.02.2021r.
 

 

 

KLASA I

KLASA   II                    

KLASA III

KLASA IV

 

 

PAULINA ZAMOŻNA

AGNIESZKA KĘDZIERSKA

EWELINA KRYSTOWCZYK

MARTA UZAR

PON.

1

2

3

4

5

6

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

ZAJĘCIA WYR.

RELIGIA

J. ANGIELSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

WD

WT.

1

2

3

4

5

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

ZAJĘCIA WYR.

 

GODZ.WYCH.

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

J.POLSKI

PRZYRODA

ŚR.

1

2

3

4

5

RELIGIA

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIESLKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

WYCH.FIZ

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ

HISTORIA

J.POLSKI.

MATEMATYKA

MUZYKA

CZW

1

2

3

4

5

6

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK. WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES.

WYCH. FIZ.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

PIĄT

1

2

3

4

5

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

RELIGIA

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

EDUK.WCZES.

PLASTYKA

TECHNIKA

RELIGIA

WYCH.FIZ.

J.ANGIELSKI

 

 

 

PLAN LEKCJI DLA KLAS V - VIII

 

obowiązuje od 02.02.2021r.

 

 

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

 

MARCIN KUTNY

WIOLETTA TUREK

JUSTYNA KIELAR

JERZY GRZELCZAK

PON.

HISTORIA

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

RELIGIA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J.ANGIELSKI

RELIGIA

 

HISTORIA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

BIOLOGIA

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

RELIGIA

MATEMATYKA

HISTORIA

RELIGIA

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI

BIOLOGIA

EDB

 

WT.

WDŻ

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

BIOLOGIA

MATEMATYKA

 

 

MATEMATYKA

BIOLOGIA

WDŻ .

J.ANGIELSKI

J.POLSKI 

J.POLSKI

HISTORIA

WOS

BIOLOGIA

MATEMATYKA

CHEMIA

GEOGRAFIA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI 

MATEMATYKA

GODZ.WYCH.

DORADZTWO ZAWODOWE

J.NIEMIECKI

CHEMIA

J.POLSKI WYR.

ŚR

MATEMATYKA

MUZYKA

WYCH.FIZ.

J.POLSKI

HISTORIA

J.ANGIELSKI

       

 

HISTORIA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

MUZYKA

RELIGIA

J.POLSKI

GODZ.WYCH

 

J.POLSKI

J.POLSKI

RELIGIA

J.ANGIELSKI

GEOGRAFIA

MUZYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

HISTORIA

WOS

MATEMATYKA

RELIGIA

J.POLSKI

GEOGRAFIA

J.ANGIELSKI

 

CZW

GODZ.WYCH.

J.POLSKI

INFORMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA WYR.

 

----------------------------

INFORMATYKA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

 

 

J.POLSKI WYR.

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

INFORMATYKA

CHEMIA

GODZ.WYCH.

WYCH.FIZ.

INFORMATYKA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

CHEMIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

PIĄT

PLASTYKA

TECHNIKA

J.POLSKI

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

RELIGIA

 

 

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

PLASTYKA

TECHNIKA

WYCH.FIZ.

 

MATEMATYKA WYR.

MATEMATYKA

FIZYKA

FIZYKA

PLASTYKA

J. POLSKI

DORADZTWO ZAWODOWE

WYCH.FIZ.

FIZYKA

FIZYKA

MATEMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

 

 

GODZINY LEKCYJNE

I PRZERWY

 

  1.   800 - 845
  1.   855 - 940
  1.  950 - 1035
  1. 1055 - 1140
  1. 1150 - 1235
  1. 1245 - 1330
  1. 1340 - 1425
  1. 1430 – 1515