Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Uczniowie - PLAN LEKCJI » Plan lekcji
PLAN LEKCJI DLA KLAS I - IV
 

 

 

KLASA I

KLASA                       

KLASA III

KLASA IV

 

 

AGNIESZKA KĘDZIERSKA

EWELINA KRYSTOWCZYK

PAULINA ZAMOŻNA

WIOLETTA TUREK

PON.

1

2

3

4

5

6

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

HISTORIA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

J.POLSKI

 

 

WT.

1

2

3

4

5

6

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J. ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

 

-------------------------

PRZYRODA

MATEMATYKA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

INFORMATYKA

 

ŚR.

1

2

3

4

5

6

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

 

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

 

MUZYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

CZW

1

2

3

4

5

6

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

PRZYRODA

GODZ.WYCH.

PIĄT

1

2

3

4

5

6

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J. ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

PLASTYKA

TECHNIKA

J.POLSKI

J.POLSKI

RELIGIA

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI DLA KLAS V - VIII

 

 

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

 

WIOLETTA TUREK

JUSTYNA KIELAR

IRENA RYMSZA

JERZY GRZELCZAK

PON.

INFORMATYKA

MATEMATYKA

HISTORIA

J.POLSKI

RELIGIA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA WYR.

 

WOS

J.POLSKI

J. NIEMIECKI

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

RELIGIA

HISTORIA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

RELIGIA

J.NIEMIECKI

GEOGRAFIA

 

WT.

HISTORIA

J.POLSKI

GEOGRAFIA

GODZ.WYCH.

MATEMATYKA

MATEMATYKA WYR.

 

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI 

BIOLOGIA

FIZYKA

FIZYKA

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

MAT./J.POL. WYR.

J.POLSKI WYR.

MATEMATYKA

GODZ.WYCH.

FIZYKA

FIZYKA

J.NIEMIECKI

EDU.DLA BEZ.

ŚR

MATEMATYKA

MUZYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ. 

WDŻ        

 

RELIGIA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

 

J.POLSKI

J.POLSKI

HISTORIA

J.ANGIELSKI

CHEMIA

CHEMIA

INFORMATYKA

GODZ.WYCH.

WOS

HISTORIA

MATEMATYKA

RELIGIA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

CHEMIA

CHEMIA

CZW

.............................

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

J.POLSKI

BIOLOGIA

J.POLSKI WYR.

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

GODZ.WYCH.

MUZYKA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

BIOLOGIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

J.ANGIELSKI

BIOLOGIA

J.POLSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

PIĄT

PLASTYKA

TECHNIKA

RELIGIA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

 

 

MUZYKA

HISTORIA

INFORMATYKA

TECHNIKA

PLASTYKA

RELIGIA.

 

RELIGIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

PLASTYKA

J. POLSKI

 

HISTORIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

INFORMATYKA

MATEMATYKA

J.POLSKI