Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Uczniowie - informacje » plan lekcji
PLAN LEKCJI DLA KLAS 0 - III
 

 

ODDZIAŁ”0”

KLASA I

KLASA II                      

KLASA III

 

A. KĘDZIERSKA

PAULINA ZAMOŻNA

ŁUCJA NIEZGODA

EWELINA KRYSTOWCZYK

PON.

0

0

0

J.ANG.

0

0

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.inf

EDUK.WCZES.

 

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

Mały Mistrz  wf

PR. POLSKI

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

Mały Mistrz wf

EDUK.WCZES. inf

WT.

0

0

0

0

0

0

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wyr

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wyr.

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 PR. J.ANGIELSKI

ŚR.

0

0

0

0

RELIGIA

0

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wyr.

 

EDUK.WCZES.

RELIGIA

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

PR.MATEMATYKA

 

EDUK.WCZES. wyr.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

PR. POLSKI

CZW

0

J.ANG.

0

0

0

0

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

GIM. KOREKCYJNA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES. wyr.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

PIĄT

0

RELIGIA

0

0

0

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. wyr.

PR MATEMATYKA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. B

RELIGIA

 

 

 

 

PLAN LEKCJI DLA KLAS IV - VII

 

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

 

JUSTYNA KIELAR

M. MEDWECKA-SZKLANNA

IRENA GRODOWSKA/

WIOLETTA TUREK

JERZY GRZELCZAK

PON.

MATEMATYKA

PLASTYKA

TECHNIKA

RELIGIA

J.POLSKI

WYCH.FIZ.

HISTORIA

--------------------

MATEMATYKA

J.POLSKI

HISTORIA

RELIGIA

PR. MATEMATYKA

 

J.POLSKI

HISTORIA

RELIGIA         

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI wyr.

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

FIZYKA

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

RELIGIA

J.POLSKIA wyr.

WT.

J.POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

PR. J.ANG/PR.MAT.

 

PRZYRODA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

 MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

GODZ.WYCH.

PR. PRZYRODA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

PRZYRODA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

PR. J.POLSKI

J.NIEMIECKI

FIZYKA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

ŚR.

RELIGIA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

PRZYRODA

GODZ.WYCH.

 

 

J.ANG./ J.POLSKI wyr.

MATEMATYKA

INFORMATYKA

PRZYRODA

RELIGIA

J.ANGIELSKI

HISTORIA

 

PR. INF/J.ANG/PR.MAT.

J.ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

PRZYRODA

PR. PRZYRODA

PR. INF./J.ANG.

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

CHEMIA

CHEMIA

CZW

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI WYCH.FIZ.

PR. J.POLSKI

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

WDŻ

PRZYRODA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

J.POLSKI

J.NIEMIECKI

GODZ.WYCH.

MAT. wyr./WDŻ

J.ANGIELSKI

BIOLOGIA

J.POLSKI

J.NIEMIECKI

MATEMATYKA

HISTORIA

PIĄT

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

BASEN

BASEN

MUZYKA

 

PR. J.POLSKI

PLASTYKA

TECHNIKA

MUZYKA

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

INFORMATYKA

RELIGIA

TECHNIKA

MUZYKA

PLASTYKA

WYCH.FIZ.

PLASTYKA

J.ANGIELSKI

HISTORIA

RELIGIA

MUZYKA

GODZ.WYCH.

WYCH.FIZ.