Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Uczniowie - informacje » plan lekcji
PLAN LEKCJI DLA KLAS 0 - III
 

 

ODDZIAŁ”0”

KLASA I

KLASA II                      

KLASA III

 

A. KĘDZIERSKA

PAULINA ZAMOŻNA

ŁUCJA NIEZGODA

EWELINA KRYSTOWCZYK

PON.

0

0

0

0

0

0

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

 

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

Mały Mistrz  wf

PR. POLSKI

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

Mały Mistrz wf

EDUK.WCZES. zw.

WT.

0

0

J.ANG.

0

0

0

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES. zw.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

 PR. J.ANGIELSKI

ŚR.

0

0

0

0

RELIGIA

0

EDUK.WCZES. inf.

EDUK.WCZES. wf

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wyr.

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES. wf

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf

PR. POLSKI

CZW

0

J.ANG.

0

0

0

0

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

GIM. KOREKCYJNA

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. inf.

PR.MATEMATYKA

EDUK.WCZES. zw.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

PIĄT

0

RELIGIA

0

0

0

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. zw.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES. B

EDUK.WCZES. B

PR MATEMATYKA

 

 

 

 

PLAN LEKCJI DLA KLAS IV - VII

 

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

 

JUSTYNA KIELAR

MARTA CIĘCIEL

IRENA GRODOWSKA

JERZY GRZELCZAK

PON.

MATEMATYKA

PLASTYKA

TECHNIKA

RELIGIA

J.POLSKI

WYCH.FIZ.

PR. MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

J.POLSKI

HISTORIA

RELIGIA

PR. MATEMATYKA

 

J.POLSKI

HISTORIA

J.NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

RELIGIA

J.POLSKI zw.

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

RELIGIA

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

GODZ.WYCH. WYCH.FIZ.

WT.

J.POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

J.ANGIELSKI

PR. J.ANGIELSKI

PRZYRODA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI WYCH.FIZ.

J.NIEMIECKI

WDŻ

PR. PRZYRODA

GODZ.WYCH.

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

PRZYRODA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

PR. J.POLSKI

FIZYKA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

BIOLOGIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

ŚR.

J.NIEMIECKI

J.POLSKI MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

PRZYRODA

GODZ.WYCH.

MAT. WYR.

 

PR. INF./J.ANG.

MATEMATYKA

INFORMATYKA

PRZYRODA

J. NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

RELIGIA

J.POLSKI wyr.

PR. INF/J.ANG/PR.MAT.

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

J.POLSKI

J.POLSKI

PRZYRODA

PR. PRZYRODA

PR. INF./J.ANG.

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

GEOGRAFIA

CHEMIA

CHEMIA

CZW

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI

HISTORIA

PR. J.POLSKI

GODZ.WYCH.

J.POLSKI

J.POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

PRZYRODA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

J.POLSKI

 

MATEMATYKA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

J.POLSKI

J.NIEMIECKI

MAT. wyr.

 

PIĄT

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

BASEN

BASEN

MUZYKA

RELIGIA

HISTORIA

PLASTYKA

TECHNIKA

MUZYKA

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

J.POLSKI

PR. J.POLSKI

J.ANGIELSKI

INFORMATYKA

WYCH.FIZ.

TECHNIKA

PLASTYKA

RELIGIA

MUZYKA

PLASTYKA

J.ANGIELSKI

HISTORIA

RELIGIA

MUZYKA MATEMATYKA

WYCH.FIZ.