Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Uczniowie - informacje » plan lekcji

PLAN LEKCJI KLASY 0 - III

 

 

ODDZIAŁ”0”

KLASA I

KLASA II                      

KLASA III

 

A. KĘDZIERSKA

PAULINA ZAMOŻNA

ŁUCJA NIEZGODA

EWELINA KRYSTOWCZYK

PON.

0

0

0

0

0

0

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

 

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.wf  MM.

PR. J.POLSKI

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.wf MM.

EDUK.WCZES. zw.

WT.

0

0

J.ANG.

0

0

0

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

 

EDUK.WCZES. zw.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

ŚR.

0

0

0

0

RELIGIA

0

EDUK.WCZES. inf.

EDUK.WCZES. wf

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. zw.

 

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES. wf.

PR.J.POLSKI

CZW

0

J.ANG.

0

0

0

0

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

GIM. KOREKCYJNA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

PR. MATEMATYKA

EDUK.WCZES. zw.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.NIEMIECKI

PIĄT

0

RELIGIA

0

0

0

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.zw./

PR.J.ANGIELSKI

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

RELIGIA

EDUK.WCZES.

EDUK.WCZES.

PR.MAT/PR.J.ANGIELSKI

 

PLAN LEKCJI KLASY IV - VII

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

JUSTYNA KIELAR

MARTA CIĘCIEL

IRENA GRODOWSKA

JERZY GRZELCZAK

MATEMATYKA

PLASTYKA

TECHNIKA

RELIGIA

J.POLSKI

WYCH.FIZ.

 

MATEMATYKA

MATEMATYKA

J.POLSKI

HISTORIA

RELIGIA

PR.MATEMATYKA

J.POLSKI

HISTORIA

J.NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

RELIGIA

PR.MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

RELIGIA

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

GODZ.WYCH.

WYCH.FIZ.

J.POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

J.ANGIELSKI

PRZYRODA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI WYCH.FIZ.

J.NIEMIECKI

WDŻ

GODZ.WYCH.

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

PRZYRODA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

PR. J.POLSKI

FIZYKA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

BIOLOGIA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

J.NIEMIECKI

J.POLSKI MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

PRZYRODA

GODZ.WYCH.

MAT. WYR.

 

PR.INF./PR. J.ANG.

MATEMATYKA

INFORMATYKA

PRZYRODA

J. NIEMIECKI

J.ANGIELSKI

RELIGIA

PR. PRZYRODA

PR. INF./PR.J.ANG.

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

J.POLSKI

J.POLSKI

PRZYRODA

PR. PRZYRODA

-------------------

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

GEOGRAFIA

CHEMIA

CHEMIA

J.POLSKI

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

J.NIEMIECKI

HISTORIA

 

GODZ.WYCH.

J.POLSKI

J.POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

PRZYRODA

WYCH.FIZ.

WYCH.FIZ.

MATEMATYKA

J.POLSKI

 

MATEMATYKA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

J.POLSKI

J.NIEMIECKI

MAT.WYR.

 

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.POLSKI

BASEN

BASEN

MUZYKA

RELIGIA

HISTORIA

PLASTYKA

TECHNIKA

MUZYKA

J.ANGIELSKI

WYCH.FIZ.

J. POLSKI

PR. J.POLSKI

J.ANGIELSKI

INFORMATYKA

WYCH.FIZ.

TECHNIKA

PLASTYKA

RELIGIA

MUZYKA

PLASTYKA

J.ANGIELSKI

HISTORIA

RELIGIA

MUZYKA

MATEMATYKA

WYCH.FIZ.