Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 

 

Poniedziałek    1235 - 1530

 

Wtorek             1235 - 1530

 

Środa               1235 - 1530

 

Czwartek          1235 - 1530

 

Piątek               1235 - 1500


Regulamin  Świetlicy Szkolnej

 

 1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do opiekuna świetlicy.
 2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia opiekuna oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym. Należy za każdym razem informować opiekuna  świetlicy o swoim wyjściu.
 3. Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom opiekuna.
 4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.
 5. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).
 6. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć, w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy.
 7. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy opiekuna.
 8. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy, zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia.
 9. Za celowe zniszczenie przez ucznia zabawek, sprzętu lub wyposażenia w świetlicy jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 11. Nie korzystamy z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń przyniesionych z domu.
 12. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 13. O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice.