Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Oferta edukacyjna

Oferta Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana

na rok szkolny 2017/2018


 

   Działalność dydaktyczna szkoły oparta jest na takich samych prawach jak działalność szkół publicznych, ukierunkowana na wszelkie osiągnięcia uczniów oraz spójność oddziaływań wychowawczych i rodziny. Wyjątkowy program wychowawczy szkoły opracowany został w trosce o wychowanie w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelność i tolerancję, szacunek do osoby ludzkiej, w pełnym poczuciu bezpieczeństwa dziecka i kształtowania jego osoby w sferze moralnej, duchowej i fizycznej, zgodnej z zasadami chrześcijańskimi. Nauka w szkole jest bezpłatna, dostępna dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie, odbywa się jednozmianowo. Uczniowie biorą udział we wszystkich konkursach szkolnych, miejskich jak i wojewódzkich. Kadra posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzi szeroką współpracę  z wieloma instytucjami wspomagającymi.

    Szkoła objęta jest akcją “Mleko z Klasą” z ARR oraz programem "Owoce w szkole" z Agencji Rynku Rolnego. Pozyskała również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego "Szkoła równych szans" i realizuje  dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, przyrody i informatyki oraz zajęcia z logopedą.

 


Szkoła usytuowana jest w ładnym, otoczonym zielenią miejscu.
Nauka w szkole jest bezpłatna. Oferujemy ponadto:
• mało liczne klasy (do 20 uczniów),
• naukę języka angielskiego i niemieckiego,
• wiele różnych kół zainteresowań: ekologiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne,
• świetlicę oraz bibliotekę,
• naukę pływania dla uczniów pierwszej i drugiej klasy,

• ciepły posiłek dla każdego dziecka, mleko dla wszystkich dzieci oraz dla uczniów klas młodszych owoce i warzywa z programów Agencji Rynku Rolnego.