Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Oferta edukacyjna

Oferta Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana

na rok szkolny 2019/2020


 

   Działalność dydaktyczna szkoły oparta jest na takich samych prawach jak działalność szkół publicznych, ukierunkowana na wszelkie osiągnięcia uczniów oraz spójność oddziaływań wychowawczych i rodziny. Wyjątkowy program wychowawczy szkoły opracowany został w trosce o wychowanie w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelność i tolerancję, szacunek do osoby ludzkiej, w pełnym poczuciu bezpieczeństwa dziecka i kształtowania jego osoby w sferze moralnej, duchowej i fizycznej, zgodnej z zasadami chrześcijańskimi. Nauka w szkole jest bezpłatna, dostępna dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie, odbywa się jednozmianowo. Uczniowie biorą udział we wszystkich konkursach szkolnych, miejskich jak i wojewódzkich. Kadra posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzi szeroką współpracę  z wieloma instytucjami wspomagającymi.

    Szkoła objęta jest akcją “Mleko z Klasą” z ARR oraz programem "Owoce w szkole" z Agencji Rynku Rolnego.

 

 

Szkoła równych szans

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 201 425,56 zł


Szkoła usytuowana jest w ładnym, otoczonym zielenią miejscu.
Nauka w szkole jest bezpłatna. Oferujemy ponadto:
• mało liczne klasy (do 20 uczniów),
• naukę języka angielskiego i niemieckiego,
• gimnastykę korekcyjną,
• świetlicę oraz bibliotekę,
• naukę pływania dla uczniów klas 0-V,

mleko dla wszystkich dzieci oraz dla uczniów klas I-V owoce i warzywa z programów Agencji Rynku Rolnego.