Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Kadra

Kadra Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana


 

Dyrektorem szkoły jest pani mgr Irena Rymsza

Kadra pedagogiczna liczy 19 osób. Obsługa administracyjno – gospodarcza – 3 osoby.

 

mgr inż. Ewelina Krystowczyk - wych. kl. I, edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Zamożna - wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna

lic   Agnieszka Kędzierska - wych. klasy III, edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Turek - wych. klasy IV pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne

mgr Justyna Kielar - wych. kl. V,  nauczyciel matematyki, fizyki

mgr Magdalena Medwecka-Szklanna - wych. kl. VI, nauczyciel przyrody, biologii, geografii

mgr Aleksandra Biały - wych. kl. VII, nauczyciel  j. angielskiego

mgr Jerzy Grzelczak - wych. VIII, nauczyciel j. polskiego

mgr Joanna Studnicka - nauczyciel historii i WOS

mgr Irena Rymsza - nauczyciel  historii

mgr Agnieszka Danicka - nauczyciel j. niemieckiego

mgr Agnieszka Chrzanowska - nauczyciel chemii

mgr Zofia Ostrowska - nauczyciel religii

mgr Marcin Kutny- nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego

mgr Joanna Waksmundzka - nauczyciel plastyki i techniki

mgr Beata Samoraj - nauczyciel infromatyki

mgr Urszula Hauke - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Barbara Kędzierska - biblioteka szkolna

 

 

lic  Agnieszka Sądel - sekretarz szkoły

Małgorzata Suchanek - pracownik obsługi - woźna

Janina Ożóg - pracownik obsługi