Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Kadra

Kadra Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana


 

Dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Ewelina Krystowczyk

Kadra pedagogiczna liczy 17 osób. Obsługa administracyjno – gospodarcza – 3 osoby.

 

mgr Dominika Krzysztofik-Nowak - wych. kl. O i I, edukacja wczesnoszkolnalic  

mgr Paulina Zamożna - wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna

lic Agnieszka Kędzierska - wych. klasy III, edukacja wczesnoszkolna

mgr Adrianna Miszczyńska - wych. kl. IV, nauczyciel  j. angielskiego

mgr Jerzy Grzelczak - wych. kl. V, nauczyciel j. polskiego

mgr Marcin Kutny- wych. kl. VI, nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego

mgr Wioletta Turek - wych. klasy VII pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, geografia

mgr Justyna Kielar - wych. kl. VIII,  nauczyciel matematyki

mgr Patryk Gąsiorek - nauczyciel historii kl. IV-VI

mgr Ewa Pilarczyk - nauczyciel biologii

mgr Joanna Studnicka - nauczyciel historii kl. VII-VIII i WOS

mgr Violetta Wierzbicka-Kłosiewicz - nauczyciel fizyki

mgr Michał Małek - nauczyciel j. niemieckiego

mgr Łukasz Świeczko - nauczyciel chemii

mgr Zofia Ostrowska - nauczyciel religii

mgr Jan Synowski - nauczyciel informatyki

mgr Joanna Waksmundzka - nauczyciel plastyki i techniki

mgr Barbara Kędzierska - biblioteka szkolna

 

 

lic  Agnieszka Sądel - sekretarz szkoły

Małgorzata Suchanek - pracownik obsługi - woźna

Janina Ożóg - pracownik obsługi