Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Historia

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy


 

Przy ul. Kraszowickiej w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Świdnicy, od 1 września 2006r. rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej.Obiekt wybudowany w 1907r. w ówczesnej wsi Kroischwitz, od poczatku przeznaczony był na szkołę. W latach 1945r.-1956r.  funkcjonował jako placówka oświatowa, a od 01.09.1956r. do 31.08.2006r. jako Szkoła Podstawowa Nr 9.

 

Obecnie w szkole pracuje 17 nauczycieli, uczy się 90 uczniów w ośmiu oddziałach. Jesteśmy placówką:
• autonomiczną - w doborze kadry, form pracy i celów,
• bezpieczną - wolną od patologii, przemocy, zagrożeń,
• zdrową - ułatwiającą uczniowi rozwój, prowadzącą wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną, dbającą o higienę psychiczną dzieci, dającą wsparcie rodzicom, zapewniającą wychowanie moralne, prorodzinne uczniom, tworzącą przyjazny klimat i dobre wspomnienia tak, że absolwenci mówią o niej „moja szkoła”,
• przygotowującą do życia - dającą uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętność współżycia w grupie i korzystania z nowoczesnych środków komunikacji,
• humanistyczną - wprowadzającą w świat uniwersalnych ludzkich wartości opartych na chrześcijańskich zasadach etycznych, zachęcającą do uczestnictwa w kulturze i sztuce, pokazującą jak praktycznie można  realizować wartości i ideały,
• otwartą - urządzającą imprezy środowiskowe, udostępniającą dzieciom i ich rodzinom boisko, salę gimnastyczną, organizującą działalność  pozalekcyjną i rozrywkową,
• demokratyczną - sprawiedliwą, przestrzegającą praw dziecka i ucznia, wychowującą do demokracji,  samorządową, wrażliwą na opinie uczniów i  rodziców,
• twórczą - innowacyjną, uczącą się i rozwijającą, tworzącą możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów. 

Z własnymi tradycjami i tożsamością.