Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodnicząca RR: Pani Sylwia Poradzisz

 

Z-ca przewodniczącej RR: Pani Ewa, Urszula Dziedzic

 

Protokolant: Pani Marta Majchrzak

 

Skarbnik RR: Pani Marta Pietrzak