Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca RR: Pani Anna Karwała

 

Z-ca przewodniczącej RR: Pani Iwona Wilman

 

Protokolant: Pani Magdalena Żak

 

Skarbnik RR: Pani Marta Majchrzak