Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne » Programy nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w NKSP w Świdnicy

na rok szkolny 2019/2020


Szkolny zestaw programów został opracowany zgodnie z:

Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

 

Roczne Przygotowanie Przedszkolne

 

    

 1. „ Kocham przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego aut. Agnieszka Staszewska - Mieszek

 

 2. Religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „Jesteśmy dziećmi Bożymi". Nr dopuszczenia:AZ-0-01/10

                            

 

 

 

Klasa I

 

Edukacja

Wczesnoszkolna

 

Religia

 

Język angielski

 

 

Nowi Tropiciele: Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej autorstwa prof. Dr hab. Jadwigi Hanisz

 

Kl. I – „Jesteśmy w rodzinie pana Jezusa”, ks. Kubik, nr programu AZ-11-01/10

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas I - III autorka: Mariola Bogucka - I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

Klasa II

Edukacja

Wczesnoszkolna

 

Religia

 

Język angielski

 

Nowi Tropiciele: Program edukacji wczesnoszkolnej  w klasach I-III szkoły podstawowej autorstwa prof. Dr hab. Jadwigi Hanisz

 

Kl. II – „Kochamy Pana Jezusa”, ks. Kubik, nr programu AZ-12-01/10

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III autorka: Mariola Bogucka - I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

 

Klasa III

 

Edukacja
Wczesnoszkolna

 

Język angielski

 

Religia

 


 

Nowi Tropiciele: Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej autorstwa prof. Dr hab. Jadwigi Hanisz

 

Kl. III – „Przyjmujemy Pana Jezusa”, ks. Kubik,  nr programu AZ-13-01/10

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas I - III autorka: Mariola Bogucka - I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

Klasa IV

 

Wychowanie fizyczne

 

Język polski

 

 

Przyroda

 

 

Plastyka

 

 

Technika

 

 

Matematyka

 

 

Język angielski

 

Historia

 

Informatyka


 

Muzyka


 

Religia

 

Program wychowania fizycznego  aut. Urszula Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport  i rekreacja”

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII autorzy: J. Piasta -Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

 

Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” autorka Jolanta Golanko

 

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Lech Łabecki – Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki  w klasach IV-VIII w szkole podstawowej autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Program nauczania j. angielskiego dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej aut. Joanna Stefanska Warszawa 2017

 

Program nauczania historii w szkole podstawowej w kl. IV-VIII, aut. Tomasz Maćkowski

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej  kl. IV – VI „ Lubię to!” aut. Michał Kęska

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” aut. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Kl. IV – „Zaproszeni przez Boga”, ks. Zbigniew Marek nr programu AZ-21-01/10

Klasa V

Matematyka

 

 

J. polski

 

 

Biologia

 

 

Geografia

 

Plastyka

 

 

Technika

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Religia

 

J. angielski

 

 

Historia

 

Muzyka

 

 

Informatyka

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII w szkole podstawowej autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII autorzy: J. Piasta -Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

 

 Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” autor: Anna Zdziennicka

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa aut. Ewa Maria Tuz i Barbara Dziedzic

 

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Lech Łabecki – Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

 

Program wychowania fizycznego aut. Urszula Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport  i rekreacja”

 

Kl. V – „Obdarowani przez Boga”, ks. Zbigniew Marek  nr programu AZ-22-01/10

 

Program nauczania j. angielskiego dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej aut. Joanna Stefanska Warszawa 2017

 

Program nauczania historii w szkole podstawowej  w kl. IV-VIII, aut. Tomasz Maćkowski

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” aut. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej kl. IV – VI „ Lubię to!” aut. Michał Kęska

 

„Wędrując ku dorosłości” Program dla klas V – VI szkoły podstawowej aut. Teresa Król, Krystyna Maśnik

KLASA VI

J. polski

 

 

Biologia

 

 

Geografia

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Technika

 

 

Matematyka

 

 

Religia

 

J. angielski

 

 

Historia

 

Informatyka

 

 

Plastyka

 

 

Muzyka

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

J. niemiecki

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII autorzy: J. Piasta -Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

 

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” autor: Anna Zdziennicka

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa aut. Ewa Maria Tuz i Barbara Dziedzic

 

Program wychowania fizycznego  aut. Urszula Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej- zdrowie, sport  i rekreacja”

 

Lech Łabecki – Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki  klasach IV-VIII w szkole podstawowej
autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Kl. VI - „Szukam was”, ks. Zbigniew Marek nr programu AZ-23-01/10

 

Program nauczania j. angielskiego dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej aut. Joanna Stefanska Warszawa 2017

 

Program nauczania historii w szkole podstawowej  w kl. IV-VIII, aut. Tomasz Maćkowski

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej  kl. IV – VI „ Lubię to!”aut. Michał Kęska

 

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” aut. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

„Wędrując ku dorosłości” Program dla klas V – VI szkoły Podstawowej aut. Teresa Król, Krystyna Maśnik,Grażyna Węglarczyk

 

Program nauczania języka obcego w klasach IV–VIII szkoły podstawowe autorzy: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik

KLASA VII

Język polski

 

Biologia

 

 

Geografia

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Matematyka

 

Religia

 

Język angielski

 

 

Historia

 

Informatyka

 

 

Plastyka


 

Muzyka

 


Język niemiecki

 


Fizyka

 

Chemia

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII autorzy: J. Piasta -Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

 

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” autor: Anna Zdziennicka

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej– Planeta Nowa aut. Ewa Maria Tuz i Barbara Dziedzic

 

Program wychowania fizycznego aut. Urszula Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport i rekreacja”

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki   w klasach IV-VIII w szkole podstawowej autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Kl. VII – „Szukam was’, ks. Mariusz Sajewski, nr programu AZ-31-01/10

 

Program nauczania j. angielskiego dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej aut. Joanna Stefańska Warszawa 2017

 

Program nauczania historii w szkole podstawowej   w kl. IV-VIII, aut. Tomasz Maćkowski

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej  w klasach VII – VIII autorka Grażyna Koba

 

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” aut. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Program nauczania języka obcego w klasach IV–VIII szkoły podstawowe autorzy: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik

 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej -Spotkania z fizyką, autorzy: Grażyna Francuz-OrnatTeresa Kulawik

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej  autorki podręczników serii Chemia Nowej Ery − Teresę Kulawik  i Marię Litwin.

  KLASA VIII

J. angielski

 

 

Religia

 

Historia

 

Matematyka

 

 

J. polski

 

 

Geografia

 

 

Biologia

 

 

Fizyka

 

 

Chemia

 

 

Wychowanie

fizyczne

 

 

Informatyka

 

 

J. niemiecki

Program nauczania j. angielskiego dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej aut. Joanna Stefanska Warszawa 2017

 

Kl. VIII – „Jesteśmy z wami”, ks. Mariusz Sajewski, nr programu AZ-32-01/10

 

Program nauczania historii w szkole podstawowej  w kl. IV-VIII, aut. Tomasz Maćkowski

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki  w klasach IV-VIII w szkole podstawowej autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII autorzy: J. Piasta  -Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej– Planeta Nowa aut. Ewa Maria Tuz i Barbara Dziedzic

 

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia” autor: Anna Zdziennicka

 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej-Spotkania z fizyką, autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej  autorki podręczników serii Chemia Nowej Ery − Teresę Kulawik  i Marię Litwin.

 

Program wychowania fizycznego  aut. Urszula Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport  i rekreacja”

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej  w klasach VII – VIII autorka Grażyna Koba

 

Program nauczania języka obcego w klasach IV–VIII szkoły podstawowe autorzy: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik