Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne » Organizacja roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy

    

 

L.p

ZDARZENIE

TERMIN

UWAGI

I PÓŁROCZE

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r.

kl. 0-V godzina 930

kl. VI-VIII

godzina 1030

2.

Zebrania rodziców uczniów klas 0– V

Zebrania rodziców uczniów klas VI– VIII

16 września 2020r.

godzina 1630

godzina 1730

3.

Pasowanie na ucznia kl. I

20 października 2020r.

godzina

900 – 1100

4.

 

Zebranie rodziców uczniów klas 0 – V - online

 

 

16 grudnia 2020r.

 

godzina 1630

5.

Zebranie rodzców uczniów klas VI-VIII - online

16 grudnia 2020r.

godzina 1630

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r.

- 31 grudnia 2020r.

-

7.

 

Ferie zimowe

04- 17 stycznia 2021r.

 

8.

 

Zebrania rodziców uczniów klas 0– V - online

 

28 stycznia 2021r.

godzina 1630

 

9.

 

Zebranie rodziców uczniów klas I – VIII- online


 

 

 

28 stycznia 2021r.

 

godzina 1630

 

II PÓŁROCZE

 

10.

 

Zebranie rodziców uczniów klas O - V


 

 

24 marca 2021r.

 

godzina 1630

 

11.

Zebranie rodziców uczniów klas VI – VIII

 

24 marca 2021r.

 

godzina 1730

 

 

12.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

31 marca 2021r.

 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

13.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021r.

 ----------------

 

14.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

30 kwietnia 2021

 

 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

15.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

4-5 maja 2021r.

 

 

dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

16.

 

Zebranie Rodziców uczniów klas O-V

 

 

19 maja 2021r.

 

godzina 1630

 

17.

 

Zebranie Rodziców uczniów klas VI – VIII

 

19 maja 2021r.

 

 

godzina 1730

 

18.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

25,26,27 maja 2021r.

 

dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

19.

 

 

Boże Ciało

 

3 czerwca 2021r.

 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

20.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 

4 czerwca 2021r.

 

dzień do dyspozycji dyrektora

 

21.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

 

25 czerwca 2021r.

 

WAKACJE!

  • Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2020r.
  • Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 16 września 2020r.

    Na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2017, poz.1603).