Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne » Organizacja roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy

    

 

L.p

ZDARZENIE

TERMIN

UWAGI

I PÓŁROCZE

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022

1 września 2021r.

 

 

2.

 

Diagnozy z j. polskiego w kl. IV-VIII

 

 

10 września 2021r.

 

-

 

3.

 

Diagnozy z matematyki w kl. IV-VIII

 

 

14 września 2021r.

 

-

 

4.

 

Diagnozy z j. angielskiego w kl. IV-VIII

 

 

16  września 2021r.

 

-

 

5.

Zebrania rodziców uczniów klas 0– V

Zebrania rodziców uczniów klas VI– VIII

15 września 2020r.

godzina 1630

godzina 1730

 

6.

Dzień Edukacji Narodowej - Apel

Pasowanie na ucznia kl. I - udział w akademii i ślubowaniu

14 października 2021r.

 

godzina

900 – 1100

 

7.

 

Zebranie rodziców uczniów klas 0 – V

 

Zebranie rodzców uczniów klas VI-VIII

 

 

3 listopada 2021r.

 

godzina 1630

 

godzina 1730

 

8.

 

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

 

10 listopada 2021r.

 

-

 

9.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

12 listopada 2021r.

 

-

 

10.

Krótkie spotkania z wychowawcami klas IV-VIII + konsulatcje indywidualne poszczególnych nauczycieli

z rodzicami i uczniami.

Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatycznymi z poszcególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

15 grudnia 2021r.

 

 

godzina

1630 - 1730

 

11.


Jasełka szkolne i spotkania wigilijne z wychowawcami klas

 

22 grudnia 2021r.

 

 

-

 

12.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia 2021r.

- 31 grudnia 2021r.

 

-

 

 

13.

Zebrania rodziców uczniów klas 0– V


Zebranie rodziców uczniów klas VI – VIII

 

26 stycznia 2022r.

godzina 1630

 

godzina 1730

II PÓŁROCZE

 

14.

 

Ferie zimowe


 

 

31 stycznia - 13 lutego 2022r.

 

-
15.

Zebranie rodziców uczniów klas O - V

 

Zebranie rodziców uczniów klas VI – VIII

 

 

23 marca 2022r.

godzina 1630

godzina 1730

 

16.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 – 19 kwietnia 2022 r.

 

-

 

 

17.

 

Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi

 

29 kwietnia 2022 r.

 

-

 

18.

 

Dzień wolny od zajęć dykatycznych

 

 

2 maja 2022 r.

 

-

 

19.

 

 

Dzień wolny od zajęć dykatycznych

4 maja 2022 r.

 

-

 

20.

Krótkie spotkania z wychowawcami klas IV-VIII + konsulatcje indywidualne poszczególnych nauczycieli

z rodzicami i uczniami.

Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatycznymi z poszcególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

18 maja 2022 r.

 

 

 

godz.

1630 - 1700

 

21.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

24,25,26 maja 2022r.

 

 

dni wolne od zajęć

dydaktycznych

 

22.

 

Boże Ciało

 

 

16 czerwca 2022 r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

 

23.

 

Dzień wolny od zajęć dykatycznych

 

17 czerwca 2022r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

24.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

 

24 czerwca 2022r.

 

WAKACJE!
  • Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 30 sierpnia 2021r.
  • Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 15 września 2021r.

    Na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2017, poz.1603 z późn. zm.).