Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne » Organizacja roku szkolnego

 


  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy

 

 

 

      

 

L.p

ZDARZENIE

TERMIN

UWAGI

I PÓŁROCZE

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

godzina 1000

2.

Zebrania rodziców uczniów klas I– VIII

12 września 2018r.

godzina 1700

3.

Zebranie Rady Rodziców

12 września 2018r.

godzina 1800

4.

Pasowanie na ucznia kl. I

12 października 2018r.

godzina

900 – 1100

5.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018r.

dzień do dyspozycji dyrektora

6.

Zebranie rodziców uczniów klas I – VIII

7 listopada 2018r.

godzina 1700

7.

Zimowa przerwa świąteczna

 

24 grudnia 2018r.

- 31grudnia 2018r. 

 

-

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

2 stycznia 2019r.

dzień do dyspozycji dyrektora

9.

Zebranie rodziców uczniów klas I – VIII

 

16 stycznia 2019r.

godzina 1700

10.

Ferie zimowe

28 stycznia- 10 lutego 2019r.

Koniec

I półrocza                                          

II PÓŁROCZE

11.

Zebranie rodziców uczniów klas I – VIII

20 marca 2019r.

godzina 1700

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23

kwietnia 2019r.

 ----------------

13.

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17

kwietnia 2019r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.

Dzni wolne od zajęć dydaktycznych

29-30 kwietnia 2019r.

dni do dyspozycji dyrektora

15.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2019r.

dzień do dyspozycji dyrektora

16.

Święto Konstytucji     3 Maja

3 maja 2019r.

dzień wolny od zajęć

17.

Zebranie Rodziców uczniów klas I – VIII

15 maja 2019r.

godzina 1700

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

21 czerwca 2019r.

WAKACJE!

       
       
       
  • Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 30 sierpnia 2018r.
  • Kalendarz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia 12 września 2018r.

    Na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2017, poz.1603).