Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Aktualności
Wspomnienie

 WSPOMNIENIE O EMILCE

 

            Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Dnia 21 czerwca 2018 r. odeszła od nas na zawsze nasza uczennica i koleżanka Emilka. Nie dane było wychowawcy wręczyć jej kolejnego świadectwa, żaden z jej nauczycieli i kolegów nie usłyszy już jej głośnego śmiechu. Była małą iskierką, która rozświetlała nam świat. Mimo  kłopotów zdrowotnych ambitnie co roku walczyła o jak najlepsze oceny, stanowiąc wzór do naśladowania dla swoich całkiem zdrowych koleżanek i kolegów. Była sympatyczna i lubiana, mimo że ze zrozumiałych względów inni uczniowie mieli z nią ograniczony, najczęściej internetowy kontakt. Nauczyciele z przyjemnością przychodzili do niej na lekcje. Z pewnością będzie nam wszystkim tych wesołych spotkań brakowało. Dlatego w sobotę 23 czerwca 2018 r. towarzyszyliśmy Emilce w jej ostatniej drodze, aby godnie ją pożegnać. Na mszy świętej i uroczystościach pogrzebowych licznie stawili się członkowie grona pedagogicznego. Nie zabrakło również jej koleżanek i kolegówz klasy, z całej szkoły, a nawet byłych uczniów. Większość, czując olbrzymią stratęi smutek, solidaryzując się z bliskimi Emilki, nie potrafiła ukryć łez. Nasza mała iskierka zgasła, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach. 

 
Projekt "Szkoła równych szans"

REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”

 

Od lutego 2017 roku w naszej szkole  rozpoczęły się zajęcia dla dzieci w ramach realizacji projektu ”szkoła równych  szans” . Uczniowie biorą udział w warsztatach pogłębiając swoją wiedzę z przyrody, informatyki  oraz języka angielskiego.

 
Regulamin - telefony komórkowe

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ MULITIMEDIALNYCH

w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej

Caritas Diecezji Świdnickiej

 im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własna odpowiedzialność.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
 3. Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach i w czasie trwania zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę.
 4. W czasie zajęć świetlicowych uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.
 5. W czasie przerw uczeń może skorzystać z telefonu tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego.
 6. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas pobytu ucznia w szkole oraz w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę, poza wyraźna zgodą nauczyciela.
 7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu bądź urządzenia multimedialnego, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły.
 8. Zdeponowanie winno się odbyć w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu/urządzenia multimedialnego.
 9. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności innych osób).
 10. Nieprzestrzeganie powyższych zasad wpływa na ocenę zachowania ucznia, a przy trzykrotnym rażącym naruszeniu regulaminu, prowadzi do całkowitego zakazu posiadania telefonu/urządzenia multimedialnego na terenie szkoły.
 11. Regulamin obowiązuje od 1 września 2014r.

 

 
<<  poprzedni  1   2   3